Aanmaning

19,00 Excl. BTW

Heb jij onbetaalde facturen en wil je dat er nu eindelijk eens wordt betaald door de klant waar jij zo hard voor hebt gewerkt? Zonder dat jullie relatie op scherp komt te staan? Wij helpen je om deze facturen te innen!

Heeft een betalingsherinnering en een telefoontje niet goed uitgepakt? Dan is het tijd voor een aanmaning!

Je verstuurt een aanmaning naar een klant als na een betalingsherinnering nog niet is betaald. Wacht weer twee dagen nadat de gestelde termijn van de betalingsherinnering is verlopen. Voorkom doorkruising van de aanmaning en de betaling.

In een aanmaning hanteer je een dwingender toon en wordt een klant een laatste mogelijkheid geboden om te betalen. Ook vermeld je dat een klant (wettelijke)rent en incassokosten verschuldigd is. Juridisch gezien maak je al aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Je kunt er echter voor kiezen om deze (nog) niet in rekening te brengen juist om de klantenrelatie niet onnodig te schaden.

De (gebruikelijke) termijn in een aanmaning is drie tot zeven dagen. Een klant heeft al veel tijd gehad om alsnog aan een betalingsverplichting te voldoen, de termijn in een aanmaning hoeft dus niet lang te zijn.

Vul het contactformulier in of bel direct!

Categorie: