HOOFDSTUK 1

Welke rechtsvorm moet je kiezen?

We beginnen met het meest saaie gedeelte van het oprichten van een eigen bedrijf: de risico’s van je gekozen rechtsvorm. Een rechtsvorm is de juridische vorm die je kiest voor je bedrijf. Wanneer jij je bedrijf inschrijft bij de KVK moet je deze ondernemingsvorm opgeven. Het bepaalt onder meer de (privé-) aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen. Je hebt verschillende rechtsvormen. Voor starters zijn de meest gekozen rechtsvormen: 

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm voor startende ondernemers. Je bent snel de eigenaar van een eenmanszaak en het heeft (in het begin) meestal meer belastingvoordelen dan bijvoorbeeld een besloten vennootschap. 

Je kiest voor een eenmanszaak als: 

 • je zonder compagnons een onderneming start 
 • niet veel risico loopt
 • je weinig startkapitaal nodig hebt

Het voordeel aan een eenmanszaak is de wijze waarop je een eenmanszaak opricht. Je gaat naar de Kamer van Koophandel en schrijft je onderneming in. Het nadeel van een eenmanszaak is de aansprakelijk. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je namelijk met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf.  

Vennootschap onder firma (vof)

Een vennootschap onder firma (vof) richt je op als je samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen onder een gemeenschappelijke naam. Alle ondernemers in de vof worden ‘vennoten’ genoemd. Bij een vennootschap is het van belang dat iedere vennoot iets inbrengt zodat de verhoudingen gelijk zijn. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. De ene vennoot kan geld inbrengen, de andere kennis en weer een andere vennoot een bedrijfspand. 

Je kiest voor een vof als: 

 • je een bedrijf wilt oprichten met minimaal 1 andere ondernemer
 • iedere vennoot iets inbrengt 

Net zoals een eenmanszaak, richt je vrij eenvoudig een vof op. Een inschrijving in de Kamer van Koophandel is voldoende. Een vof is namelijk ‘vormvrij’. Vormvrij betekent dat je niets hoeft op te schrijven om daadwerkelijk te bestaan. Het is aan de vennoten zelf om te bepalen of ze de afspraken tussen de vennoten schriftelijk willen vastleggen of niet. Wij adviseren je om dit altijd te doen! Schrijf alle afspraken die je maakt op, zoals over de winstverdeling, inbreng, bevoegdheden,  aansprakelijkheid en hoe je uiteindelijk een vennootschap wilt beëindigen. Je kunt ook een jurist of een notaris een vennootschapscontract laten opstellen. Een exemplaar van het internet afplukken raad ik je af! 

Besloten vennootschap (BV)

Een besloten vennootschap (BV) heeft rechtspersoonlijkheid en daardoor een afgescheiden vermogen. Door deze rechtspersoonlijkheid ben je als bestuurder – in principe – niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de BV. Schuldeisers kunnen alleen de BV aanspreken voor de vordering die ze hebben. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen! Maak jij bewust schulden waarvan je weet dat de BV het niet kan betalen, dan zouden de schuldeisers een beroep kunnen doen op bestuurdersaansprakelijkheid. Krijgen zij dat bewezen, dan ben je ook in privé aansprakelijk voor de schulden van de BV. 

Wanneer kies je voor een BV? 

Het is aantrekkelijker om voor een BV te kiezen op het moment dat je een complexere bedrijfsvoering hebt waarbij je veel investeringen moet doen, personeel in dienst krijg en/of veel risico’s loopt. Een algemene leidraad is dat bij een winst vanaf ongeveer € 120.000,00 of bij een risicovolle onderneming voor een BV wordt gekozen, of een eenmanszaak in een BV wordt omgezet.   

Laat je goed voorlichten over de juiste rechtsvorm voor jouw bedrijf door bijvoorbeeld een accountant.

Waar moet je op letten met een vof of eenmanszaak?

Voor starters is de meest gekozen rechtsvorm is de eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof) (als je met meerdere personen een bedrijf opricht). Logisch ook. Je gaat naar de Kamer van Koophandel, schrijft je in en je kunt vrijwel direct aan de slag. Lekker makkelijk. 

Een eenmanszaak of een vof is ontzettend makkelijk opgericht, maar dat kan ook nadelen met zich meebrengen. Bij een eenmanszaak of vof ben je namelijk ook met je privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van je bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op je privébezittingen. Ook op die van je partner, als je daarvoor niets geregeld hebt.. 

Heb je een eenmanszaak of een vof regel dan een aantal zaken: 

1. Breng in kaart welke risico’s je loopt

 Dit is een demotiverende tip: breng in kaart welke risico’s je loopt. Iedere ondernemer weet dat je altijd wel risico’s loopt. Daar wil je zo min mogelijk over nadenken. Toch adviseer ik je om dit wel te doen. Waarom? Door te weten welke risico’s je loopt, weet je ook welke verzekering je moet afsluiten, waar je rekening mee moet houden, wat je in je juridische documenten moet indekken en waar je klanten voor kunt waarschuwen. 

Risico’s kun je niet altijd voorkomen. Iedereen geeft wel eens verkeerd advies, gooit iets om of bestelt iets voor een klant in het verkeerde formaat. Balen. Toch geeft een overzicht van je risico’s je de mogelijkheid om hier ook echt iets mee te doen. Zodra jij weet wat een groot risico voor je is en dat de hoogte van de (eventuele) schadevergoeding niet zomaar van je spaarrekening afgehaald kan worden, onderneem dan actie. Bel een verzekeringsmaatschappij en vraag naar de mogelijkheden. Bel met een jurist en vraag hoe deze risico’s ingedekt kunnen worden in je juridische documenten. 

 Ken je risico’s, onderneem actie en creëer daarmee rust voor jezelf. 

2. Regel de zaken ook in privé 

 Als je een eenmanszaak of vof hebt dan ben je dus ook aansprakelijk in privé voor de schulden van je bedrijf. Dit betekent dat schuldeisers bij je thuis kunnen aanlopen als je bedrijf de schulden niet betaald. Je bedrijf heeft een rekening niet betaald? Dan kan er een deurwaarder op de stoep staan bij je thuis. Het is belangrijk dat je dus nagaat hoe je de zaken met je partner hebt geregeld. Is alles van jullie gezamenlijk? Dan kunnen ook de spullen van je partner in beslag worden genomen. 

Dit klinkt allemaal super dramatisch. Dat is het helaas ook. Toch kun je dit grotendeels voorkomen door naar de notaris te gaan en je goed te laten voorlichten. Een notaris kan je vertellen dat jij met je partner zou moeten trouwen (of een geregistreerd partnerschap) onder huwelijkse voorwaarden. In de (trouw)akte zal worden vastgelegd dat jullie allebei een eigen vermogen hebben. Dat klinkt vast al beter. 

Door bepaalde zaken van elkaar te scheiden kan een schuldeiser van je bedrijf alleen achter jouw vermogen aan. Het vermogen van je partner wordt daarmee veiliggesteld. Uiteraard gelden hier uitzonderingen. Deze uitzonderingen wijken te ver om hier te behandelen. Laten we het leuk houden, maar je kunt wel een hoop ellende voorkomen door even te praten met de notaris.

Tip: vraag om een intakegesprek bij verschillende notariskantoren. Schrijf alle kennis die je hebt opgedaan op en neem deze kennis mee naar een volgend notariskantoor. Notarissen willen ontzettend veel uitleggen, maar als je geïnformeerd binnenkomt voorkom je dat je iedere keer hetzelfde gesprek voert. Zodra jij weet wat je moet regelen, kun je uit alle gesprekken wel opmaken bij welke notaris jij het beste gevoel had. Bespreek bij de notarissen in ieder geval: 

 • Ik heb een partner, hoe kan ik onze verschillende vermogens veiligstellen? 
 • Stel dat ik ga scheiden, hoe stel ik mijn bedrijf veilig? 
 • Wat moet ik geregeld hebben voor het geval ik plotseling kom te overlijden? 
 • Wat gaat het mij kosten om alles via uw notariskantoor te regelen? 

3. Regel de juiste juridische documenten om je aansprakelijkheid te beperken

Deze tip is hiervoor al kort aangehaald: regel de juridische documenten. Zodra jij in kaart hebt gebracht waar je risico’s loopt kun je met een jurist om tafel om te bespreken hoe jij deze risico’s kunt indekken. Uiteraard moet je in je achterhoofd houden dat je niet alle aansprakelijkheid kunt uitsluiten, je loopt altijd een risico. 

Het is in ieder geval wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de juridische documenten aansluiten bij je bedrijf. Ga dus niet aan de haal met de documenten van je concurrenten en ga zeker niet zelf aan de slag als je geen juridische kennis hebt. Als ondernemer loop je risico’s, maar zelf documenten maken kan ervoor zorgen dat je deze risico’s vergroot. Je hebt geen juridische kennis, dus zomaar bepalingen op je diensten van toepassing verklaren is slim. 

Naast deze waarschuwing ook een lichtpuntje: het hoeft niet duur te zijn om de juridische documenten te regelen. Onderaan deze cursus vind je een overzicht van mijn prijzen. Ik help je uiteraard graag. Daarnaast zijn er ook vaak juridische documenten die horen bij een branche. Zit je bij een bepaalde branche dan worden deze documenten vaak gratis ter beschikking gesteld.

Wat je ook doet: koop niet zomaar standaard documenten van internet. Zorg er wel voor dat de documenten bij je bedrijf passen! Laat ze altijd even door een jurist lezen en neem daarbij altijd je overzicht van de risico’s mee. Better safe than sorry. 

Nogmaals: de juiste juridische documenten kunnen je aansprakelijkheid beperken!

4. Heb je een vof opgericht: maak afspraken!

Een vof lijkt op een eenmanszaak, want ook in dit geval ben je in je privé vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van jullie bedrijf. Toch brengt een vof ook een ander risico met zich mee, namelijk: de samenwerking tussen de vennoten. 

Ik werk met veel ondernemers die met een vriend/vriendin/partner of eerdere collega een eigen bedrijf zijn begonnen. Ze hadden een super leuk idee en zijn gewoon begonnen. Het vofje is ingeschreven in de KvK en ze zijn al een tijdje lekker aan het ondernemen. Super leuk. 

Wat mij opvalt is dat op de vraag: “wat hebben jullie onderling afgesproken?” vaak lacherig wordt gereageerd. “Wij werken als vrienden en zodra er iets gebeurt, dan komen wij er wel uit!” Deze houding is echt werk voor advocaten creëren. 

Je bent als vennoten aansprakelijk voor elkaars acties! Wil jouw partner vennoot graag een paar duizend euro aan merchandise te besteden? Of houd je partner vennoot ervan om in een gigantische lease auto te rijden? Jullie betalen samen de rekening!

Mijn tip: maak gewoon afspraken met elkaar! Spreek af wie wat gaat doen en hoe jullie het gaan regelen als de samenwerking stopt. Leg alle afspraken vast in een vennootschapscontract! Je kunt deze overeenkomst helemaal zelf samenstellen, of je kunt ervoor kiezen om een jurist dit te laten doen.

Een vennootschapscontract

De wet regelt vrij weinig voor vof’s, dus het is belangrijk dat jullie dat zelf doen. In een vennootschapscontract kun je alle belangrijke afspraken vastleggen. Op het internet staan wel een paar voorbeelden van contracten. Wees je er wel bewust van dat je zonder juridische kennis wellicht bepaalde zaken over het hoofd ziet. Je kunt het beste een overeenkomst van het internet plukken, nadenken over alle zaken die in die overeenkomsten opgenomen staan en met die kennis naar een jurist stappen. 

Wat staat er eigenlijk in een vennootschapscontract?  

 1. gegevens van de vennoten; 
 2. duur van de vennootschap; 
 3. inbreng van de vennoten; 
 4. verdeling van de winst;
 5. bevoegdheden; 
 6. vakantiedagen en ziekte;
 7. beëindiging vennootschap; 
 8. voortzetting na beëindiging.

Een belangrijke tip: in het vennootschapscontract is het belangrijk dat jullie omschrijven wat het doel van jullie vennootschap is. Welke activiteiten gaan jullie ondernemen, wie doet wat en waar willen jullie naartoe. Door deze zaken in het contract op te nemen kun je een vennoot er op aanspreken als deze vennoot hele andere dingen gaat doen namens de vof. Houd een vennoot zich niet aan het doel van de vennoot en de gemaakte afspraken? Dan kun je deze vennoot hierop aanspreken en is de vennoot persoonlijk aansprakelijk! Leuk om te weten! Maar dit geldt (eigenlijk) alleen als je hier schriftelijke afspraken over hebt gemaakt. 

Hoe bedenk je een bedrijfsnaam?

Hoofdstuk 2

Bij het bedenken van een bedrijfsnaam zijn er een paar dingen waar je op moet letten om inbreuken te voorkomen. Lees ze hier.