HOOFDSTUK 2

Hoe bedenk je een goede bedrijfsnaam?

Als ondernemer is dit ook een belangrijk een ontzettend belangrijk onderwerp om rekening mee te houden: intellectueel eigendomsrecht. Een mooi woord, maar zeker ook een onderwerp die je ontzettend veel geld kan kosten (of opleveren).

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor het meest omvattende recht op uitgewerkte ideeën.  Zodra je een idee uit werkt, bijvoorbeeld in vormgeving, teksten, foto’s, muziek of in een merk, kan er een intellectueel eigendomsrecht op rusten. Met het intellectueel eigendomsrecht kun jij jouw creaties beschermen. Gaat iemand er met jouw uitgewerkte idee vandoor, dan kun je diegene daarop aanspreken en schadevergoeding vorderen. Maar waar moet je dan rekening mee houden? 

1. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels omtrent intellectueel eigendomsrecht

Je bent begonnen met ondernemen en hebt veel tijd (en soms veel geld) gestoken in de vormgeving van je bedrijf. Je bouwt een goede naam op en dit wordt een essentieel onderdeel van je bedrijf. De waarde gaat naast je dienst dus ook zitten in je logo, je product en de naam van je bedrijf. Je wordt herkent door je merk. Je wilt daarom voorkomen dat anderen meegaan liften op jouw goede naam!

Je kunt bepaalde eigendomsrechten beschermen. Een kleine greep uit de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten waar je als starter mee te maken krijgt zijn: 

  • Merkenrecht
  • Handelsnaamrecht
  • Auteursrecht
  • Octrooirecht

Wat deze intellectuele eigendomsrechten zijn en waar je rekening mee moet houden lees je hierna.  

Merkenrecht

Een merk is een bepaald teken waarvoor geldt dat er iemand (de merkhouder) is, die het als enige mag gebruiken binnen een regio voor een bepaald handelsdoel.Door het merkenrecht verkrijg je een monopolie op het gebruiksrecht om ander gebruik te verbieden. 

Een merk kan bestaan uit een woord, afbeelding, kleur(combinatie), vorm, tekening, letters, cijfers en andere grafische voorstellingen. Bekende merken zijn bijvoorbeeld: Google, Disney en CocaCola. Door de kleuren, de naam en de waarde van het merk weet je precies wie deze bedrijven zijn en wat ze doen. Dit willen ze beschermen!

Een merk moet je registreren. Hoe je dit moet doen en wat dit kost kun je vinden op de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Een merk verdient bescherming: concurrenten mogen er niet mee aan de haal gaan. Pas als een merk is geregistreerd, is het wettelijk beschermd.  Heb jij het idee dat je een merk hebt die je moet beschermen: neem dan contact op met een merkengemachtigde. Zij kunnen je precies vertellen of je een merk moet registreren of niet. 

Handelsnaamrecht

Het Handelsnaamrecht heeft betrekking op de naam waaronder je een onderneming drijft: je bedrijfsnaam. Door het handelsnaamrecht verkrijg je het recht op gebruik van een naam in een bepaald gebied. Je verkrijgt het handelsnaamrecht automatisch als je als eerste een bepaalde naam voor een bedrijf gebruikt. Er wordt wel als eis gesteld dat je de naam moet gebruiken. Dit kan op briefpapier, op je website. Slechts een inschrijving in de KvK is niet voldoende. 

Let er wel goed op dat je handelsnaam niet niet verwarrend of misleidend is. Doe onderzoek je met jouw gekozen handelsnaam niet in strijd met bestaande handelsnamen of merken. Daarnaast mag je handelsnaam niet verwarrend zijn met bestaande handelsnamen. Als jij in een branche dezelfde of een sterk gelijkende naam gebruikt als een concurrent. Dan zou er verwarring kunnen ontstaan. Het is ook belangrijk dat je handelsnaam niet misleidend is. Een handelsnaam is misleidend als je een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming. 

Auteursrecht

Een heel belangrijk intellectueel eigendomsrecht is het auteursrecht. Hier krijgt echt iedere ondernemer mee te maken. Een auteursrecht beschermt alle originele werken die het persoonlijke stempel van de maker dragen. Zodra jij iets maakt, ben je auteursrechthebbende! 

Je verkrijgt het auteursrecht als het werk origineel en zintuiglijk waarneembaar is. Heb jij iets gemaakt, bijvoorbeeld een foto, een blog of een kunstwerk, dan verkrijg jij automatisch het auteursrecht! Door een auteursrecht verkrijg je het recht om het werk openbaar te maken en het recht om het werk te verveelvoudigen. Ook krijg je persoonlijkheidsrechten en dat houdt in dat je je imago mag beschermen en tegen inbreuk mag optreden. 

In principe mag je een creatie van een ander niet gebruiken. Je mag een creatie alleen gebruiken als je toestemming van de maker hebt. Zodra iemand een foto heeft gemaakt, mag je deze foto alleen op je website plaatsen als de maker hier toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming moet je schriftelijk hebben in de vorm van een licentie. Hetzelfde geldt uiteraard andersom: heb jij iets gemaakt, dan mogen anderen dit alleen met jouw schriftelijke toestemming gebruiken. 

Octrooi 

 

Heb je een te gekke uitvinding gedaan? Zorg er dan voor dat je een octrooi aanvraagt. Een octrooi beschermt een uitvinding op een technisch product of proces. Door een octrooi verkrijg jij een monopolie op de uitvinding. Jij kunt het verbieden om de uitvinding te gebruiken. Miner detail: Je uitvinding moet wel nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn.

2. Zoek uit of iemand al iets vergelijkbaars heeft ingeschreven in de KvK


Het is uiteraard belangrijk om je de domeinnaam van je bedrijf, de foto’s die je hebt gemaakt en je merk te beschermen, maar andere ondernemers willen dit ook beschermen. Ze kunnen inbreuk maken op jouw intellectuele eigendomsrecht, maar jij kan dit ook doen op de rechten van anderen. Zodra jij inbreuk maakt op de IE rechten van anderen, kunnen ze je hiervoor aansprakelijk stellen. 

Let er dus goed op dat je niet een naam voor je bedrijf kiest die al bestaat. Begin dus geen online zoekmachine met de naam “Boogle” of een frisdrank met de naam “BocaBola”. Dit gaan die bedrijven niet leuk vinden, dus je zult een juridische procedure aan de broek krijgen. 

Je kunt een procedure voorkomen door in de KvK te zoeken naar je gekozen bedrijfnaam. Typ je bedrijfsnaam in in de KvK en je zult zien welke bedrijven er bestaan met een vergelijkbare naam. Uiteraard kun je deze naam ook in Google intypen en bekijken of er vergelijkbare bedrijven zijn. Zijn deze bedrijven er, bekijk dan: 

1) of deze bedrijven in de buurt zitten,
2) daadwerkelijk ook deze naam gebruiken,
3) dezelfde dienst aanbieden of in een vergelijkbare markt bezig zijn,
4) er een verwarringsgevaar zou kunnen ontstaan, en
5) of je zelf vindt dat je inbreuk maakt.

Bij twijfel weet je al dat er waarschijnlijk sprake is van een inbreuk.. 

3. Ga niet voor een bedrijfsnaam of domeinnaam die inbreuk maakt.

Deze tip sluit volledig aan bij de vorige tip: zodra je denkt dat je inbreuk maakt met je bedrijfsnaam, kies dan voor een andere naam. Als jij toch doorgaat met deze naam, dan is de kans vrij groot dat het andere bedrijf achter je aankomt. 

Neem bijvoorbeeld mijn naam: Akkerman juridisch advies. Zodra jij een bedrijf begint op de hoek bij mij met de naam: Makkerman Juridisch advies, dan ontstaat er een duidelijke verwarring voor mijn klanten. Is Makkerman Juridisch advies onderdeel van Akkerman juridisch advies? Werken ze samen? Is het een dochteronderneming? Dit zal ik niet leuk vinden!

4. Doe onderzoek!

Er zijn een aantal zaken die je moet onderzoeken voordat je daadwerkelijk losgaat met je bedrijf. Zoals ik al omschreef moet je in Google en in het Handelsregister van de KvK even onderzoek doen naar je handelsnaam. Is er een vergelijkbaar bedrijf en kan er een verwarringsgevaar ontstaan: kies een andere naam. 

Hetzelfde geldt voor je merk. Inspiratie komt vaak door te kijken naar je concurrenten. Let op: concurrenten doen dat ook bij jou. Zodra jij naar buiten communiceert in een bepaalde stijl en deze heb je gestolen (of liever gezegd: overgenomen) van je concurrent, dan kan je worden aangesproken hierop. Dit gaat je een hoop geld kosten. 

Dus doe onderzoek: 

  1. Check de KvK of de handelsnaam al bestaat. 
  2. Google deze bedrijven en bekijk of je iets vergelijkbaars doet. 
  3. Zoek in het merkenregister of een vergelijkbaar merk staat ingeschreven.
  4. Lees tip 5 goed door!

5. Bij twijfel niet doen!

Twijfel je of je inbreuk maakt? Dan maak je vaak gewoon inbreuk! Bel met een jurist die gespecialiseerd is in het Intellectueel eigendomsrecht en leg je bedrijfsidee voor. Zij kunnen beoordelen of je inbreuk maakt of niet. Geloof mij, je wilt deze procedures voorkomen!!

Hoe maak je een goede offerte?

Hoofdstuk 3

Ben jij benieuwd wat je in een goede offerte zet om discussies achteraf te voorkomen? Lees mijn tips en gebruik mijn voorbeeld!